ประกาศผลการแข่งขันภาษาญี่ปุ่น

ผลการแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ถ้วยรางวัลพระราชทาน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานถ้วยรางวัลพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์

ผลการแข่งขันภาษาญี่ปุ่นรอบเจียระไนเพชร ครั้งที่ 12 

 ผลการแข่งขันภาษาญี่ปุ่นรอบเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 


                                                  

แผนผังอาคาร มทร.รัตนโกสินทร์