header images

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 27 สิงหาคม - วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 กำหนดการแข่งขันวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 / นักศึกษาที่มาแข่งขันกรุณานำ บัตรประชาชน หรือ บัตรนักเรียน มาในวันแข่งขันด้วย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin)
96 หมู่ 3 ถนน พุทธมณฑล สาย5 ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170