header images

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ ๑ กรกฏาคม - วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กำหนดการแข่งขันวันเสาร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

กำหนดการแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 12
วันเสาร์ ที่ 2 ธันวาคม 2560
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์พื้นที่ ศาลายา


******************************************************************
กำหนดรับสมัคร : 1 กรกฎาคม 2560 – 15 พฤศจิกายน2560
กำหนดการแถลงข่าว : 27 กันยายน 2560
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

  ผลการแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12


สรุปยอดจำนวนผู้สมัครการเแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่12

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin)
96 หมู่ 3 ถนน พุทธมณฑล สาย5 ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170