header images

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ ๑ กรกฏาคม - วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กำหนดการแข่งขันวันเสาร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

******************************************************************
กำหนดรับสมัคร : 1 กรกฎาคม 2560– 15 พฤศจิกายน2560
กำหนดการแถลงข่าว : อยู่ในระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน2560(เวลาที่แน่นอนจะแจ้งภายหลัง)

  ผลการแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 (รอบเจียระไนเพชร)


สรุปยอดจำนวนผู้สมัครการเแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่11

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin)
96 หมู่ 3 ถนน พุทธมณฑล สาย5 ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170